+46 (0)35 202 05 35 +46 (0)768-97 98 38 Facebook

Vi erbjuder Er!

Utlandspraktik

Utlandspraktik för elever och lärare. Vårt erbjudande!

 • Total finansiering via EU!
 • Stöd med ansökan, genomförande, utvärdering och rapportering!
 • Erfarna och framgångsrika samarbetspartners på hemmaplan samt i Spanien och Italien!
 • Starkt personligt engagemang - Vi bryr oss!

   

Har du frågor?    

Arbetskraft

Arbetskraft för anställning eller via underleverantör. Vårt erbjudande!

 • Kontakt inom alla bristyrken och branscher!
 • Stöd i all faser av rekryteringsprocessen!
 • Erfarna och starka samarbetspartners på hemmaplan och i Italien.
 • Unikt anpassade projekt!
 • Individuella eller grupprekryteringar!
 • Kontakt med underleverantörer, inom t.ex. Bygg, Vård eller IT.
   

Har du frågor? 

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling för företag, föreningar och organisationer. Vårt erbjudande!

 • Unika projekt för unika kunder!
 • Konkreta lösningar på konkreta problem! 
 • Erfarenhet från statlig, kommunal och privat sektor!
 • Starkt personligt engagemang - Din framgång, vår belöning!

   

Har du frågor?  

 •  

 

Jan Lindahl

+46 (0)768 97 98 38        Facebook 

Vad händer? Läs vår Blogg!

 
Här!